Visualització de contingut web

Calendari de la prova extraordinària de 2020

DATES DE LA PROVA

Nivell
Data
Àrees

C1 (1a jornada)

31 d'octubre

Àrea de comprensió escrita

Àrea d'estructures lingüístiques

Àrea d'expressió i interacció escrites

C1 (2a jornada)

28 de novembre

Àrea d'expressió i interacció orals

 

  • La prova del certificat de nivell C1 es realitzarà en dues jornades diferents.

  • En la primera jornada s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites que tindran caràcter eliminatori. La prova començarà a les 9:30 h.

  • En la segona jornada, s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals solament per als aspirants que han superat el mínim exigit en cada una de les tres àrees realitzades en la primera jornada. Els aspirants podran consultar l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en el web jqcv.gva.es que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada.

 

LOCALITATS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA

La prova extraordinària de C1 de coneixements de valencià solament es realitzarà en les següents localitats:

  • Alacant, Alcoi, Alzira, Buñol, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xàtiva.