Web Content Display

C1 - Estructura i continguts

Estructura

 
Àrea
Valor
Durada
Àrea de comprensió escrita
10 %
 1 hora i 30 minuts
Àrea d'estructures lingüístiques
20 %
  Àrea d'expressió escrita 35 % 2 hores
  Àrea d'expressió i  interacció orals
35 %
 ± 25 minuts

 

La durada de l'àrea d'expressió i interacció orals inclou el temps de preparació.

Continguts

El programa d'aquest nivell te'l pots descarregar ací: 

Cal tindre en compte que els quaderns de continguts dels diferents nivells només són una guia d'ajuda per a la preparació de les proves de certificació.

Guia de la prova

Rúbriques d'avaluació

proves anteriors