Botonera Central

Novetats

Verificació de la matrícula de les proves de llenguatges específics de la convocatòria de 2023

Verificació de la matrícula de les proves de lleguatges específics de la convocatòria de 2023 Podeu consultar la vostra inscripció a les proves de Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans...

Matrícula per a les proves de llenguatges específics

S'ha obert el termini de matrícula per a les proves de llenguatges específics: Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge als mitjans de comunicació. Podeu realitzar la inscripció...

Convocatòria de proves de 2023

S'ha publicat en el DOGV la Resolució de convocatòria de proves de l'any 2023: Resolució de 13 d'abril de 2023, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la...

Informació de la convocatòria proves de la JQCV 2023

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió ordinària del dia 5 d'abril de 2023, ha aprovat la convocatòria de proves de l'any 2023. En la pàgina web de la JQCV ja està...

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.