Calendari de les proves de 2023

Calendari de les proves de 2023

CALENDARI DE PROVES 2023

Certificats de llenguatges específics

Prova Hora Data
Llenguatge administratiu 09.00 h 17/06/2023
Correcció de textos 09.00 h 17/06/2023
Llenguatge als mitjans de Comunicació 16.00 h 17/06/2023

- Les proves dels certificats de llenguatges específics es realitzaran cada una en una única jornada.

Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2

Nivell Data: 14/10/2023 Àrees (prova escrita)
B1 09.00 h  CO, CE, EE
C1 09.00 h  CE, EL, EE
A2 16.00 h  CO, CE, EE
B2 16.00 h  CO, CE, EE, EL
C2 16.00 h  CE, EL, EE
  • CO: Àrea de Comprensió Oral
  • CE: Àrea de Comprensió Escrita
  • EE: Àrea d’Expressió Escrita
  • EL: Àrea d’Estructures Lingüístiques

- Les proves dels certificats de nivell A2, B1 , B2, C1 i C2 es realitzaran en dues jornades diferents.

- En la primera jornada s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, de comprensió oral, d’estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites. El dissabte 14 d'octubre de 2023 es realitzaran les proves escrites de tots els nivells.

L’àrea d’expressió i interacció orals (EIO) dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 es realitzarà els dies següents:

-  Nivell C1: 21 d’octubre de 2023

- Nivells A2, B1 i B2: 28 d’octubre de 2023

- Nivell C2: 4 de novembre de 2023

Consulta de l'horari de la prova oral