Centres d'examen

Centres d'examen

Els centres de realització de les proves es faran públics en el web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià <jqcv.gva.es> amb anterioritat a la realització de les proves.