T'interessa

Portals

Botonera Central

Novetats

Ves enrere Convocatòria de proves de 2024

Convocatòria de proves de 2024

S'ha publicat en el DOGV la Resolució de convocatòria de proves de l'any 2024:

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Esta adaptació permet i garantix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i ferramentes que permeten la comunicació com a instrument de millora social.