T'interessa

Portals

Botonera Central

Novetats

Ves enrere Publicació en el DOGV dels resultats de la prova de nivell C2 i inici del termini per a presentar la revisió i reclamació de la qualificació

Publicació en el DOGV dels resultats de la prova de nivell C2 i inici del termini per a presentar la revisió i reclamació de la qualificació

Resolució de 4 de desembre de 2023, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C2 de coneixements de valencià.

Termini per a sol·licitar la revisió i /o reclamació de la qualificació de la prova de nivell C2: del 13 al 27 de desembre de 2023.

Llegiu atentament la diferència entre els dos tràmits:

Enllaç al tràmit de revisió de la prova.
Enllaç al tràmit de reclamació de la qualificació.
 

Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.