T'interessa

Portals

Botonera Central

Novetats

Ves enrere Resultats de les proves de llenguatges específics

Resultats de les proves de llenguatges específics

Ja es poden consultar els resultats de les proves de Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge als mitjans de comunicació de la convocatòria de l’any 2023:

Consulta de resultats

El termini per a sol·licitar la revisió i /o reclamació de la qualificació de la prova és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat de resultats (pendent de publicar).

Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

Una vegada publicada la resolució de publicitat de resultats en el DOGV, s'actualitzarà tota la informació relativa als tràmits de revisió i reclamació en la pàgina web.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.