Botonera Central

Novetats

Ves enrere Resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de nivell C1

Resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de nivell C1

Ja es poden consultar els resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de C1.

Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i reclamació s'iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat de resultats finals.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.