Botonera Central

Novetats

Ves enrere Resultats de les àrees 1, 2 i 3 de la prova de nivell B2 del 15 d'octubre

Resultats de les àrees 1, 2 i 3 de la prova de nivell B2 del 15 d'octubre

Ja es pot consultar el resultat de les àrees 1, 2 i 3 de la prova del nivell B2 que es va dur a terme el dissabte 15 d'octubre de 2022.

Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i reclamació s'iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat de resultats finals.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.