T'interessa

Portals

Botonera Central

Novetats

Ves enrere Resultats finals dels nivells A2, B1 i B2

Resultats finals dels nivells A2, B1 i B2

Ja es poden consultar els resultats finals de les proves dels nivells A2, B1 i B2 de la convocatòria de l’any 2023:

Consulta de resultats

- El termini per a sol·licitar la revisió i /o reclamació de la qualificació de la prova és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat de resultats (pendent de publicar).

- Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

- Una vegada publicada la resolució de publicitat de resultats en el DOGV, s'actualitzarà tota la informació relativa als tràmits de revisió i reclamació en la pàgina web.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.