Botonera Central

Novetats

Ves enrere Sol·licitud de cita prèvia i matrícula per a les proves dels nivells C1 i C2

Sol·licitud de cita prèvia i matrícula per a les proves dels nivells C1 i C2

Demà comença el termini per a sol·licitar el torn (cita prèvia telemàtica) per a la matrícula dels nivells C1 i C2 de la JQCV de la convocatòria de proves de l'any 2023. La petició prèvia de torn és necessària per a poder realitzar la matrícula i el pagament de la taxa. Les sol·licituds de cita prèvia estaran disponibles en la pàgina web https://provesjqcv.gva.es els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 6 de juliol fins a les 9 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 6 de juliol fins a les 10 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Les persones aspirants hauran de realitzar la matrícula i el pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat en la cita prèvia telemàtica.
 

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.