Botonera Central

Novetats

Ves enrere Verificació de la matrícula de les proves de la convocatòria de 2023

Verificació de la matrícula de les proves de la convocatòria de 2023

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV de la convocatòria de 2023 en aquest enllaç:

Consulta de la inscripció

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 13 de setembre de 2023. No s'acceptarà cap reclamació presentada després d'aquesta data.

Si no us trobeu matriculada o matriculat i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establit, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant les vostres dades personals, el nivell i la localitat d'examen, i adjunteu el justificant de pagament, per tal de resoldre la incidència.

Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.