T'interessa

Portals

Botonera Central

Novetats

Ves enrere Verificació de la matrícula de les proves dels llenguatges específics de l'any 2024

Verificació de la matrícula de les proves dels llenguatges específics de l'any 2024

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves de llenguatges específics (Llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos) de la convocatòria de l'any 2024 en el següent enllaç:

Consulta de la inscripció

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 29 de maig de 2024. No s'acceptarà cap reclamació presentada després d'esta data.

Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establert, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals i el nivell i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.

Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Esta adaptació permet i garantix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i ferramentes que permeten la comunicació com a instrument de millora social.