Botonera Central

Novetats

Resultats finals de la prova de nivell C1 d’octubre de 2022:

Consulta de resultats El termini per a sol·licitar la revisió i /o reclamació de la qualificació de la prova és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de...

Resultats de l’àrea d’expressió oral de les proves dels nivells A2, B1 i B2

Ja es poden consultar els resultats de l’àrea d’expressió oral de les proves dels nivells A2, B1 i B2. Consulta de resultats Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i...

Resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de nivell C2

Ja es poden consultar els resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de C2. Consulta de resultats Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i reclamació s'iniciaran...

Resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de nivell C1

Ja es poden consultar els resultats de l’àrea d’expressió oral de la prova de C1. Consulta de resultats Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i reclamació s'iniciaran...

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 19 resultats

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.