C2 - Estructura i continguts

C2 - Estructura i continguts

Estructura

 
Àrea
Valor
Durada
Àrea de comprensió escrita
10 %
 1 hora i 30 minuts
Àrea d'estructures lingüístiques
20 %
Àrea d'expressió i interacció escrites
45 %
2 hores i 30 minuts
Àrea d'expressió i interacció orals
25 %
 ± 25 minuts

 

La durada de l'àrea d'expressió i interacció orals inclou el temps de preparació.

Continguts

El programa d'aquest nivell te'l pots descarregar ací: 

Cal tindre en compte que els quaderns de continguts dels diferents nivells només són una guia d'ajuda per a la preparació de les proves de certificació.

Guia de la prova (2023)

Rúbriques d'avaluació

Calendari i seus

proves anteriors