Consulta dels centres de realització de la prova i plànols del nivell A2, C1 i Correció de textos del dia 26 de juny

Es poden consultar els centres de realització de la prova i plànols del nivell A2, C1 i Correcció de textos del dia 26 de juny en...

Resultats de l’Àrea d'Expressió i Interacció Orals de la prova del nivell C1 del 12 de juny de 2021

Els resultats de la primera jornada de nivell C1, de l'Àrea d'Expressió i Interacció Orals de nivell C1 es poden consultar en...

Consulta dels centres de realització de la prova i plànols del nivell B1 i Llenguatge als mitjans de comunicació del dia 19 de juny

Es poden consultar els centres de realització de la prova i plànols del nivell B1 i Llenguatge als mitjans de comunicació del dia...

Consulta de l’hora de l’àrea d’expressió i interacció orals del dia 12 de juny

Ja podeu consultar l'hora de l'àrea d'expressió i interacció orals del dia 12 de juny, per al nivell C1, en aquest  enllaç ....

Verificació de matrícula de les proves d’A2, B1, C1 i Llenguatges específics de juny de 2021

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves de  juny  en aquest  enllaç .   El...