« Ves enrere

Convocatòria extraordinària per a les persones preinscrites que no han obtingut plaça per a la convocatòria de nivell C1 de juny de 2021

Convocatòria extraordinària per a les persones preinscrites que no han obtingut plaça per a la convocatòria de nivell C1 de juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El passat 11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar com a pandèmia internacional la situació d'emergència de salut pública provocada per la COVID-19. Aquesta situació ha obligat a aprovar mesures excepcionals per part de les diferents administracions públiques, per poder afrontar les situacions derivades de la nova conjuntura.

Aquesta situació de crisi sanitària produïda per la COVID-19 ha condicionat moltes de les actuacions de l'administració pública valenciana.

La dificultat i, en molts moments, la impossibilitat de poder reunir grups de persones o la situació de confinament i restricció de moviment de les persones han tingut com a conseqüència l'impediment de poder organitzar proves que implicaren reunions de grups nombrosos de persones.

La convocatòria anual de les proves de certificació que organitza la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià també n'ha patit les conseqüències. Actualment la convocatòria ordinària de les proves només pot oferir una quantitat limitada de matrícules, tot seguint les indicacions que les autoritats sanitàries marcaven i que garantien la seguretat de totes les persones implicades en els dissabtes de realització de la prova.

El compromís de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme amb el valencià ens obliga a donar una resposta a la situació generada a totes les persones que han demostrat interés a poder presentar-se a la prova de certificació de nivell C1 de valencià, i que finalment no podran fer-ho per haver quedat excloses en el sorteig de les 14.000 places assignades per a la prova de juny de 2021.

Per aquest motiu, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme convocarà i organitzarà una prova extraordinària per a les persones que no han obtingut plaça en el sorteig.

 

INFORMACIÓ DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2021

1. Persones convocades: només podran participar aquelles persones preinscrites del nivell C1 que no han obtingut plaça en la convocatòria ordinària de 2021 regulada per la Resolució de 25 de març de 2021.

2. Data de les proves: la prova es realitzarà en dues jornades diferents. Primera jornada el dia 11 de setembre i segona jornada el dia 25 de setembre.

3. Jornades de celebració: En la primera jornada s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals que tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants podran consultar l'hora de convocatòria en el web www.jqcv.gva.es que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada.

En la segona jornada s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites a les persones aspirants que han superat el mínim exigit en l'àrea realitzada en la primera jornada. 

4. Confirmació de la inscripció:  la matrícula i pagament de la taxa per a poder participar en la prova extraordinària en les seus que es determinen en la nova convocatòria, s'haurà de realitzar entre el 17 i el 21 de maig, ambdós inclosos, en l'enllaç que es facilitarà  en la pàgina web de la JQCV.

5. Resolució de convocatòria: pendent de publicar.