« Ves enrere

Verificació de matrícula de les proves de nivell B2 i C2 de novembre de 2021

Verificació de matrícula de les proves de nivell B2 i C2 de novembre de 2021

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves de nivell B2 i C2 de novembre en aquest enllaç.

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 15 d'octubre de 2021. No s'acceptarà cap reclamació presentada després d'aquesta data.

Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establert, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals, el nivell, la localitat d'examen i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.

Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.