« Ves enrere

Verificació de matrícula de les proves d’A2, B1, C1 i Llenguatges específics de juny de 2021

Verificació de matrícula de les proves d’A2, B1, C1 i Llenguatges específics de juny de 2021

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves de juny en aquest enllaç.

 

  • El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 31 de maig de 2021No s'acceptarà cap reclamació presentada després d'aquesta data.

  • Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals, el nivell, la localitat d'examen i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.

  • Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.