Resolució de convocatòria de proves

Resolució de convocatòria de proves

Resolució de 13 d’abril de 2023, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i se’n nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores.