Resultats de les proves de la JQCV

Ves enrere Resultats de les àrees 1, 2 i 4 de la prova de nivell C2

Resultats de les àrees 1, 2 i 4 de la prova de nivell C2

Ara no s’obri cap període de reclamacions. Els tràmits de revisió i reclamació s'iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat de resultats finals.