Visualització de contingut web

Resolució de convocatòria de proves

  • Resolució de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova extraordinària per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i se'n nomenen la comissió coordinadora i les comissions examinadores.