Normativa

Normativa

Resolució de la convocatòria de proves 2023

Resolució de 13 d'abril de 2023, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

Carta de serveis

 • Tríptic (en elaboració)

Organització i funcionament

 • Decret 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Resolució de 8 de gener de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la Carta de Serveis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat. 
 • Resolució de 3 de març de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificats

 • Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  • Quadre de Certificats equivalents als certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Personal examinador

 • Resolució de 31 de març de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dona publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2022 i s’estableix el procediment que regula l’acreditació d’aquest personal.

Normativa específica del nivell A1

 • Resolució de 5 de setembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Resolució de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). 
 • Correcció d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).