T'interessa

Portals

Normativa

Normativa

Resolució de la convocatòria de proves 2024

Resolució de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

Carta de serveis

 • Tríptic (en elaboració)

Organització i funcionament

 • Decret 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Resolució de 8 de gener de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la Carta de Serveis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat. 
 • Resolució de 3 de març de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Certificats

 • Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  • Quadre de Certificats equivalents als certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Personal examinador

 • Resolució de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dona publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2024 i s’establix el procediment que regula l’acreditació d'este personal.

Normativa específica del nivell A1

 •   Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l’autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, de conformitat amb els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que s’establixen en la Resolució de 3 d’octubre de 2023 de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística.