T'interessa

Portals

Entitats certificadores homologades

Entitats certificadores homologades

CIEACOVA 

La Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) naix del conveni signat pels rectors i rectores de set universitats, públiques i privades, de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Es va crear el mes de setembre de 2015 amb la finalitat d'homologar els certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris. Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als corresponents nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

EOI

Les proves de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes són exàmens mitjançant els quals es poden obtenir els títols oficials que atorguen les EOI. Els nivells de valencià que ofereixen són els nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2. Els certificats de l'EOI també són equivalents als corresponents nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.