Botonera Central

Novetats

Ves enrere Publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats de la prova de nivell C1 i inici del termini per a presentar la revisió i reclamació de la qualificació

Publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats de la prova de nivell C1 i inici del termini per a presentar la revisió i reclamació de la qualificació

Hui s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 14 de novembre de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià.

El termini per a presentar les sol·licituds de reclamació de la qualificació i/o revisió de la prova de nivell C1 és del 23 de novembre al 7 de desembre de 2022.

Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Llegiu atentament les instruccions i la diferència entre els dos tràmits:

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.